24 uurs duikservice voor beroeps- en recreatievaart

Alle constructiewerken in metaal en bouw 

Gespecialiseerd in RVS laswerk 

Opsporen & bergen van verloren vistuig

Vrijmaken geblokkeerde scheepsschroeven 

Video en SI rapportage

Timmer en tegelwerken 

Inhuurkracht bij tekort aan varend personeel